TUNTURI ELEMENTTI

Tunturi-Elementti leverer industribygg, næringsbygg, rekkehus og eneboliger! Vi er en pålitelig samarbeidspartner med mange års erfaring. Vårt forretningssted er i Nord-Finland, Muonio. Men vi driver vår
virksomhet i hele Norden. Vi leverer også bygninger etter kundens egne tegninger.